جهت مشاهده لیست پوسترهای ارائه شده در هر روز بر روی تاریخ مورد نظر کلیک کنید.
خواهشمند است بین ساعت 8:30 تا 9 صبح جهت نصب پوسترها در محل همایش اقدام فرمایید. حضور نویسندگان مقالات در ساعت 9 تا 11 صبح در محل، جهت ارائه پوستر خود الزامی می باشد.