برگزاری پیش نشست علمی تخصصی اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

در راستای برگزاری اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال، پیش نشست علمی تخصصی با مشارکت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵، در خیابان شهید محسن کاشانی، کاشانی ۲۵، شماره ۴/۴۹۰، موسسه مطالاعات راهبردی علوم و معارف اسلام برگزار خواهد شد.
در این پیش نشست سخنرانان در خصوص “فلسفه طب، آثار فرآورده های حلال بر سلامت جسم و روان” و “تولید ترکیبات حرام در فرآیند تولید محصول” مطالبی را ارائه خواهند داد.
سخنرانان این پیش نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن وکیلی (معاون تحقیق موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام) و جناب آقای دکتر سید وحید فرزادفر (عضو شورای حکما و هیأت علمی اتحادیه گیاهان دارویی مشهد) می باشند.