تمدید مهلت واریز وجه ثبت نام در سایت همایش

مهلت ثبت نام و واریز وجه آن در سایت اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال تا ۱۷ آذر ماه سال جاری تمدید شد. لازم به ذکر است که ثبت نام نهایی و قرار گیری در لیست شرکت کنندگان همایش (با ارائه یا بدون ارائه مقاله)، منوط به پرداخت هزینه ثبت نام می باشد. پرداخت این هزینه جهت حضور و استفاده از سالن های همایش، اخذ گواهی شرکت در همایش،پذیرایی (دو وعده نهار و دو میان وعده) و دریافت پکیج همایش می باشد.