نويسندگان محترم جهت ارسال مقاله به "اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال" ابتدا می بایست در وب سايت همايش ثبت نام نموده و پس از تکميل فرم ثبت نام و ورود به سامانه کاربری خود متعاقباً جهت ارسال خلاصه مقاله اقدام نمایند.

هر مقاله حتما باید دارای یک فایل چکیده فارسی و یک فایل چکیده انگلیسی باشد. در غیر اینصورت مقاله شما از طرف سیستم نامعتبر خواهد شد.

شیوه نگارش مقالات فارسی و انگلیسی در لینک های زیر در دسترس می باشند: