اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال در نظر دارد به فعالان برتر در حوزه حلال و فرآورده های حلال جوایز نفیسی اهدا نماید. عناوین محورهای مورد بررسی در این راستا شامل نوآوری در فرآورده های حلال، فعالیت های اجتماعی تاثیرگذار در حوزه حلال، هدایتگران حوزه حلال و پیشکسوتان حوزه حلال می باشد.

هدایتگر برتر و پیشکسوت برتر حوزه حلال با نظر و بررسی اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش انتخاب خواهند شد.

مولفه های انتخاب فعالیت یا فعالان برتر به شرح جدول ذیل می باشد.

جوایز

* نحوه ارسال مدارک:

خواهشمند است رزومه، مدارک و مستندات مرتبط تا پایان مهرماه 1396 به آدرس ایمیل همایش ارسال گردد. جوایز ویژه همایش پس از بررسی و ارزیابی مدارک متقاضیان، به نفرات برتر اهدا خواهد شد.