سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • مشهد، بلوار خاقانی، بین خاقانی 10 و 12