فرمت تهیه پوستر اعلام شد

پژوهشگرانی که مقالات آن ها به صورت ارائه پوستر پذیرفته شده است ضروری است که مقاله ی خود را بر اساس فرمت موجود در سایت همایش طراحی و ارائه نمایند. جهت مشاهده راهنمای تهیه پوستر، از منوی “ثبت نام و ارسال مقاله” گزینه “راهنمای تهیه پوستر” را انتخاب کرده و به صفحه مذکور وارد شوید.
برنامه زمانبندی ارائه مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند، متعاقباً در سایت همایش اعلام می شود.